Dasar Privasi

  Kami menghormati hak anda untuk privasi peribadi dan untuk memastikan keselamatan data anda, anda tidak sepatutnya mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga, melainkan jika diperlukan oleh undang-undang walaupun mahkamah atau pihak berkuasa yang mentadbir dalam bidang kuasa yang berkenaan.

  Kami berhak untuk memberikan maklumat peribadi yang diperlukan melalui laman web tersebut kepada penyedia perkhidmatan pembayaran dan institusi kewangan pembayaran yang berkaitan untuk menyelesaikan permintaan pembayaran.

  Semua maklumat peribadi yang diberikan oleh pelanggan akan dipindahkan dan disimpan sulit melalui port yang selamat (penyulitan SSL 128-bit standard). Akses dalaman ke semua data sensitif tertakluk kepada batasan akses yang ketat dan pemantauan yang ketat.

  Dari masa ke masa, VTBET88 akan menghubungi pelanggan melalui e-mel dengan berita terkini dan / atau promosi. Kami mempunyai akses kepada maklumat pemain yang relevan untuk menyediakan pemain dengan sokongan dan perkhidmatan yang diperlukan. Analisis aktiviti dan kesan yang terhasil boleh didedahkan kepada pihak ketiga sebagai rujukan.

  VTBET88 akan terus meningkatkan teknologi enkripsi dan firewall yang digunakan untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada dibocorkan dan / atau digunakan secara haram.

  Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau permintaan berkaitan keselamatan dan / atau privasi, sila hubungi perkhidmatan pelanggan dalam talian 24 jam kami; kami dengan senang hati akan membantu anda.

  Pemain mengakui bahawa sistem VTBET88 adalah berdasarkan cookies yang diperolehi oleh ejen promosi serta rekod yang dihasilkan. Jika kuki penyemak imbas anda dilumpuhkan apabila menggunakan VTBET88, anda mungkin tidak dapat mengakses fungsi dan perkhidmatan penuh laman web kami.

  VTBET88 berhak menyesuaikan dan / atau mengemas kini syarat dasar privasi ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tanggungjawab pemain untuk menyemak dasar privasi untuk sebarang perubahan dari semasa ke semasa. Penggunaan laman web yang berterusan dan sebarang perkhidmatannya akan dianggap sebagai penerimaan dan pengakuan terhadap perubahan dan / atau kemas kini tersebut.